Organy i osoby sprawujące funkcje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mławie:

inż. Justyna Traczyk-Pydyn Mława

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie:

Ewa Krajczyńska – starszy inspektor nadzoru

Dzierzgowo, Stupsk, Wiśniewo

inż. Katarzyna Smolińska – inspektor nadzoru

Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna

mgr inż. Wojciech Wesołowski – inspektor nadzoru

Lipowiec Kościelny, Strzegowo, Radzanów

mgr Agnieszka Mendalka referent administracyjny